KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2014)
Gương Sáng
Không tham của rơi
(Em Lê Hiếu Đức)
Giúp bạn khi gặp khó khăn
(Em Trần Minh Chiến)
Thư Giãn
Ham tám chuyện, mất xe SH
Thống Kê

Warning: fopen(counter/ip.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 62

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 64

Warning: fopen(counter/count.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 80

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 81

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 82

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 83
Online : 
Warning: fopen(counter/online.log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 39

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 40

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 41

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 42

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/hoangl97/public_html/thong_ke_web.php on line 43
1
Truy cập hôm nay: 16
Truy cập hôm qua:  52
Tổng lượt: 12308
Truy cập trung bình: 45
Thời Gian Học Tập
 
           VĂN BẢN PHÁP QUY

Hướng dẫn miễn giảm học phí hộ nghèo, cận nghèo

Ngày ban hành: 12.6.2014
Ký hiệu văn bản: 7692/HDLT/SLĐTBXH-SGDĐT-STC
Nguồn: Liên Sở
Tải văn bản:            
Các Văn Bản Pháp Quy Khác