Mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.2015) 
Gương Sáng
Thư Giãn
Thống Kê
Online : 1
Truy cập hôm nay: 54
Truy cập hôm qua:  67
Tổng lượt: 4711
Truy cập trung bình: 43
Thời Gian Học Tập
 
           VĂN BẢN PHÁP QUY

Tiền lương tăng thêm đối với CBCCVC lương dưới 2,34

Ngày ban hành: 14.2.2014
Ký hiệu văn bản: 17/2015/ND-CP
Nguồn: Chính phủ
Tải văn bản:            
Các Văn Bản Pháp Quy Khác