KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2014)
Gương Sáng
Không tham của rơi
(Em Lê Hiếu Đức)
Giúp bạn khi gặp khó khăn
(Em Trần Minh Chiến)
Thư Giãn
Thống Kê
Online : 1
Truy cập hôm nay: 54
Truy cập hôm qua:  37
Tổng lượt: 7419
Truy cập trung bình: 41
Thời Gian Học Tập
 
           VĂN BẢN PHÁP QUY

Hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo 2014

Ngày ban hành: 02.4.2014
Ký hiệu văn bản: 797/UBND-TTr
Nguồn: UBND Quận 6
Tải văn bản:            
Các Văn Bản Pháp Quy Khác